KAHRAMANMARAŞ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 23

KAHRAMANMARAŞ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 23

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
 
KARAR NO  : 23
 
KARAR TARİHİ : 09.04.2020
 
Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Nisan 2020 günü saat 16:00’da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacı ile alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; 
 
1- Yirmi (20) yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği birimine gidebilmelerine,

2- Aile hekimlerince kendilerine bağlı hassas nüfus (yatağa bağımlı, mental retarde, kronik hastalık v.b.) öncelikli olmak üzere kendilerine kayıtlı tüm ailelere Covid19 konusunda eğitim ve bilgilendirme yapılmasına, bu konuda ilçe sağlık müdürlüklerince gönderilen afiş/broşür ve benzerlerinin ailelere ulaştırılmasına, ailelerin sağlık durumlarının izlenmesine, kendini koruma ve sağlık kuruluşuna hangi hallerde müracaat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerin yapılmasına, 

3- Mezarlıklarda zabıta ve/veya güvenlik görevlisi bulundurulmasına, defin işlemlerinde sosyal mesafenin korunması için gereken tedbirlerin alınmasına, İl Müftülüğünce cenaze namazlarına katılan cemaat arasında sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, cenaze namazı ve defin işlemlerine katılanların maske takmasına,

4- Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaç olması halinde, kişinin kendisi gelmeden aile hekimlerine müracaat etmesi durumunda aile hekimlerince reçete düzenlenme konusunda gerekli kolaylığın sağlanmasına,

5- Görevi gereği evine gidemeyen sağlık personelinin sokağa çıkma yasağı ve zaruri hali bulunan aile fertlerinin, ihtiyaçlarının vefa destek hizmetleri kapsamında karşılanmasına,

6- 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeler yanında bulundurmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile sokağa çıkmalarına ve il içinde araçla seyahat etmelerine müsaade edilmesine,

7- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

8- Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına, 


9- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

10- Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

11- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine