Politikalarımız

Misyonumuz

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde; Meclisi, Yönetim Kurulu ve İdari kadrosu ile üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak,  Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Tekstil sektöründeki ticaret hayatının gelişmesini sağlamak, üyelerimizin ve tüm tarafların birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni tesis etmek, üyelerine ve kamuoyuna gerekli olan bilgi ve hizmet çeşitliliğini sürekli arttırmak, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı, güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini sağlamak, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz;

Kahramanmaraş Ticaret Borsasını; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun gayretleri ve üyelerimizin desteği ile idari anlamda kurumsal yapısını, fiziksel anlamda en gelişmiş teknoloji ile donatılmış cihazları, analiz çeşitleri ile tüm istekleri karşılayan laboratuarları, alım ve satımın gerçekleştiği Satış salonları-stantları, hizmet, toplantı ve eğitim amaçlı ofis ve salonları olan, her türlü bilgi beceri ve kültür ile donatılmış personel yapısı ile, sürekli, hizmet çeşit ve kalitesini arttırdığı, ulusal ve uluslar arası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş, yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, bölgemizde, ülkemizde ve uluslar arası camiada örnek gösterilen saygın ve etkin bir kurum haline getirmektir.

İlkelerimiz,

Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzla üyelerimize ve kamuoyuna;

Güler yüzlü hizmet sunmak,

Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak,

Nezaket, Doğruluk ve Süratle eşit muamelede bulunmak,

Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak

İnsanın mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve esenliğini esas almak

Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak

Kalite Politikamız;

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak; Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Tekstil Sektöründe ticari faaliyette bulunan üyelerimizin kuruluş kanunumuz çerçevesindeki her türlü isteklerini beklentilerinin de üzerinde karşılamak ve memnuniyetini sürekli arttırmaktır.

Mali Politikamız;

Kahramanmaraş Ticaret Borsası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla borsalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1968 yılında kurulmuştur.

Kahramanmaraş Ticaret Borası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamalar Kahramanmaraş Ticaret Borsasının Mali Politikasıdır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Kahramanmaraş Ticaret Borsası; Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı, Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı, Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,

Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişmeyi desteklemeyi, Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi, Çalışanlarımızda kurum aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamak Kahramanmaraş Ticaret Borsasının İnsan Kaynakları Politikasıdır.

Haberleşme Politikamız;

Kahramanmaraş Ticaret Borsası, sürekli gelişen tarım ve hayvancılık sektöründeki tarafların ihtiyaçları doğrultusunda aralarındaki diyalogun ve işbirliğinin artırılması için gerekli olan haberleşme ve iletişim faaliyetlerini düzenlemek, sektördeki gelişmelerin yakinen takip edilebilmesi, ilgili mekanizmaların sürekli güncel bilgilerle donanmasını sağlamak Kahramanmaraş Ticaret Borsasının Haberleşme Politikasıdır.

Bilgi İşlem  Politikamız;

Güçlü kurumsal altyapısıyla, borsacılık işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek, üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla Kurumumuzun istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında gelişen teknolojiyi kılavuz edinmek ve bu doğrultuda sürekli iyileştirmelerde bulunmak Kahramanmaraş Ticaret Borsasının Bilgi İşlem Politikasıdır.

Üye İlişkileri Politikamız;

Üye memnuniyetinin ön planda tutulduğu, vizyon, misyon ve stratejik planımız doğrultusunda, güvenilir, şeffaf, tarafsız, KYS ve TOBB Akreditasyon sistemine uygun, çözüm odaklı, üye gizliliklerine saygılı, güncelliğini koruyan, yenilikçi, yön veren, bir kurum olarak kaliteli hizmet sunmak, bu esaslara dayanarak üye şikayet ve önerilerinin etkin olarak değerlendirilmesini sağlayarak her zaman en iyi hizmeti sunmak, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Üye İlişkileri Politikasıdır.

Ahmet Duran BALSUYU
Yönetim Kurulu Başkanı